Tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15.3.2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán giới tính thai nhi và phá thai, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại ấn phẩm, sản phẩm truyền thông có nội dung liên quan đến lựa chọn giới tính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngành y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và các Luật nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn bắt buộc các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho đội ngũ cán bộ y tế cung cấp các dịch vụ có liên quan đến khả năng lựa chọn giới tính thai nhi.

Được biết, tỷ số giới tính khi sinh tại Quảng Nam dao động khoảng 100-111 bé trai/100 bé gái.

NGUYÊN BẢO