Tăng cường thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các bếp ăn tập thể

Trưởng Hoa - Thu Trang |

(QNO) - Hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15.4 – 15.5) với chủ đề “An toàn thực phẩm bếp ăn tập thể”, từ ngày 23.4 đến ngày 10.5, Sở Y tế thành lập 2 đoàn kiểm tra tiến hành thanh kiểm tra các các cơ sở, nhà hàng, bếp ăn tập thể của cơ quan, xí nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh. 

Một bếp ăn tập thể trên địa bàn TP.Tam Kỳ
Một bếp ăn tập thể trên địa bàn TP.Tam Kỳ

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 17 ngàn bếp ăn tập thể đang hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm. Qua thanh kiểm tra đoàn đã phát hiện đa số các cơ sở chế biến, bếp ăn tập thể vi phạm pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm như: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, người trực tiếp sản xuất chế biến thực phẩm không được khám sức khoẻ định kỳ, chưa được tập huấn kiến thức về an toàn vẹ sinh thực phẩm (ATVSTP), không có giấy phép kinh doanh, lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định, vệ sinh cá nhân, dụng cụ chế biến, ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, nguyên liệu đầu vào không đảm bảo, không có ngày sản xuất, thậm chí có những loại thực phẩm đã hết hạn sử dụng... 

Bên cạnh một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm thực hiện khá tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm thì vẫn còn nhiều cơ sở nhếch nhác, vệ sinh kém, chưa tuân thủ đúng quy định VSATTP. Trong đợt thanh kiểm tra này, đoàn đã nhắc nhở và xử lý hành chính đối với các cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho người tiêu dùng; tổ chức ký cam kết đối với tất cả các cơ sở, đơn vị, xí nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh cùng tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền, nâng cao vai trò quản lý, ý thức, thực hiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Trưởng Hoa - Thu Trang