Tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về BHYT

NGUYÊN BẢO |

Để bảo đảm quyền lợi của các đối tượng khám, chữa bệnh BHYT, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế và BHXH tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tập trung tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng trong quá trình triển khai thực hiện việc quản lý, tổ chức khám, chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa BHXH tỉnh và các cơ sở y tế. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời giá các dịch vụ, kỹ thuật y tế mới theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong thời gian chờ xây dựng hoàn chỉnh đề án trình HĐND tỉnh thông qua.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, Sở LĐ-TB&XH, BHXH tỉnh chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH, BHXH huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ trong việc lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng đảm bảo kịp thời, tránh trùng lắp và sai sót về thông tin.

NGUYÊN BẢO