Tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

T.B |

(QNO) - Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các sở GD-ĐT, các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh, sinh viên.

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện công tác BHYT cho học sinh, sinh viên, mở rộng diện bao phủ BHYT, tiến tới 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT, các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện theo đúng quy định, trong đó các cơ sở giáo dục cần tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh về chính sách, pháp luật BHYT và vai trò của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Các trường cũng chủ động hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định; đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trên cơ sở hoạt động thực tế, các cơ sở giáo dục tham mưu đề xuất với UBND các cấp về mức hỗ trợ BHYT đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành.

Ngành giáo dục cần thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24.11.2014 của liên Bộ Y tế, Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHYT trong các cơ sở giáo dục; đảm bảo nguồn kinh phí trích lại từ BHYT để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên được sử dụng đúng mục đích.

T.B (theo vietnamnet+)