Tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

NGUYÊN BẢO |

Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh chỉ chiếm khoảng 17% lực lượng lao động, tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) chiếm hơn 78% dân số toàn tỉnh. Tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh không cân đối được trong nhiều năm liền. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và đạt mục tiêu đến năm 2020 có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH; 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% dân số tham gia BHYT, hôm qua 24.6, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ thị yêu cầu tăng cường triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị yêu cầu Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các luật liên quan đến BHXH, BHYT đến toàn dân. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT từng bước nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, chất lượng khám chữa bệnh; tuyệt đối không phân biệt đối xử giữa bệnh nhân BHYT và bệnh nhân đóng viện phí. Sở LĐ-TB&XH được giao nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm các chế độ nêu trên; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng nhanh số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các luật về BHXH, BHYT. UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; coi chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGUYÊN BẢO