Tạo lập hơn 1,46 triệu hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử

DIỄM LỆ |

Chiều 19.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với Sở Y tế và các ngành liên quan về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) và lập hồ sơ khám sức khỏe cá nhân.

Theo báo cáo, đến nay Sở Y tế phối hợp với Viễn thông Quảng Nam và chi nhánh Viettel Quảng Nam đã triển khai cài đặt phần mềm tại 34 cơ sở khám chữa bệnh BHYT ở tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang triển khai), huyện, phòng khám đa khoa khu vực và 234 trạm y tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 1,46 triệu hồ sơ được khởi tạo, chiếm 98% dân số toàn tỉnh, số còn lại chưa có tên trong danh sách phần mềm hồ sơ sức khỏe nên chưa được tạo lập. Hai phần mềm khám chữa bệnh và hồ sơ sức khỏe sẽ được liên thông với nhau nhằm tạo thuận tiện trong việc quản lý hồ sơ sức khỏe của nhân dân và thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên hiện nay việc triển khai vẫn còn gặp một số khó khăn, như: Trung tâm Y tế TP.Hội An chưa thực hiện được do không có phòng khám; một số xã ở các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Nam Giang, Tây Giang chưa triển khai do không có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, dùng mạng 3G nhưng rất chậm, không thể báo cáo dữ liệu hằng ngày lên cổng thanh toán. Trong khi đó, một số nơi đã triển khai, trình độ của cán bộ ở cơ sở y tế còn hạn chế, nhà cung cấp dịch vụ mạng khắc phục sự cố chậm nên việc cập nhật thông tin chậm trễ…

DIỄM LỆ