Tạo thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

P.G |

Chiều 10.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc phân bổ đầu thẻ khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và các vấn đề liên quan đến KCB BHYT.

Sở Y tế và BHXH tỉnh đã thống nhất ý kiến về phân bổ thẻ KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành công văn liên ngành quy định cụ thể về việc này. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, triển khai các giải pháp thực hiện Luật BHYT tại địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số vướng mắc trong quy định thanh quyết toán BHYT, danh mục kỹ thuật mới và định mức thanh toán KCB chưa phù hợp với thực tế gây trở ngại cho người bệnh lẫn cơ sở KCB khi KCB BHYT cho nhân dân… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa BHXH tỉnh và Sở Y tế thông qua việc phân bổ đầu thẻ và các công tác liên quan sẽ góp phần nâng cao hiệu quả KCB BHYT, cân đối nguồn quỹ BHYT và tạo điều kiện tối đa cho người dân được hưởng lợi từ BHYT.

P.G