Tập huấn công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm

D.LỆ |

Ngày 13.4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho cán bộ, đại lý BHXH cấp huyện và xã ở Đại Lộc.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu những vấn đề liên quan đến kỹ năng truyền thông theo phương pháp mới, nhằm trang bị kiến thức cơ bản về chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ này. Được biết, đội ngũ đại lý ở cơ sở có vai trò vệ tinh quan trọng giúp cho việc tuyên truyền chính sách đến với đông đảo nhân dân. Từ đó, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT ở cơ sở sẽ được tiến hành thuận lợi hơn.

D.LỆ