Tập huấn "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

LY NGUYỄN |

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam vừa tổ chức lớp tập huấn và ký cam kết thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của các bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". 

Theo đó, lớp tập huấn tập trung vào các nội dung: sự cần thiết phải đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ viên chức trong bệnh viện; đổi mới từ cách suy nghĩ, vị thế của cán bộ y tế đối với người bệnh đến cách ứng xử có văn hóa giữa cán bộ y tế với người bệnh và giữa nhân viên y tế với nhân viên y tế, đổi mới từ trang phục y tế; nâng cao kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử đến triển khai đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”; triển khai đơn vị chăm sóc khách hàng, trao đổi về phong cách, các giao tiếp ứng xử, nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt trong bệnh viện. 

Kết thúc tập huấn, các trưởng khoa – phòng bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã ký cam kết với lãnh đạo bệnh viện thực hiện và khẳng định quyết tâm thực hiện tốt việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế nói chung và Bệnh viện nói riêng.

LY NGUYỄN