Tập huấn kiểm soát dịch bệnh Covid-19

CHÂU NỮ |

Tin từ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, tại phường Cẩm An, Hội CTĐ tỉnh vừa tổ chức tập huấn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cho 36 tình nguyện viên CTĐ của 2 phường Cẩm An và Cửa Đại (TP.Hội An). 

Chương trình thuộc Dự án ứng phó với dịch bệnh Covid-19 do Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ, thông qua Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; được triển khai tại 6 xã, phường thuộc TP.Hội An. Các tình nguyện viên được trang bị nội dung về xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh; nâng cao năng lực kiểm soát dịch bệnh; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, hộ gia đình, cơ quan và các điểm hiến máu tình nguyện… Sau đợt tập huấn, mỗi học viên sẽ là tình nguyện viên xung kích trong ứng phó, kiểm soát dịch bệnh và tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.

* Trước đó, tại huyện Duy Xuyên, Ban Quản lý dự án ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (hợp phần hỗ trợ tiền mặt) tổ chức tập huấn khởi động dự án cho 10 trưởng thôn thuộc 2 xã Duy Vinh và Duy Nghĩa. Tại đây, các thôn trưởng được trang bị thông tin cần thiết của hợp phần bổ sung dự án; quy trình triển khai và lựa chọn đối tượng hưởng lợi; lập được danh sách hộ hưởng lợi dự kiến theo tiêu chí bắt buộc và ưu tiên; phối hợp triển khai cấp phát tiền mặt thông qua đơn vị tài chính đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn 2 xã hưởng lợi.

TAGS