Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh

MINH THÔNG - PHAN VINH |

(QNO) - Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử thực hiện chủ trương “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở y tế “Xanh, sạch, đẹp” cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và cán bộ y tế 7 xã trên địa bàn huyện.

Hội nghị nhằm trang bị những nội dung liên quan đến việc thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế; tiếp tục phấn đấu rèn luyện y đức, y thuật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Qua đó củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, tạo uy tín và xây dựng Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn văn minh, thân thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dịp này, Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở y tế “Xanh, sạch, đẹp”, và quản lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31.12.2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên - môi trường.

MINH THÔNG - PHAN VINH