Tập huấn liên thông phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

CHÂU NỮ |

(QNO) - Sáng 21.11, bác sĩ Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến hết tháng 11, Sở Y tế sẽ tổ chức 7 lớp tập huấn liên thông hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân (HSSK) cho cán bộ phụ trách HSSK tại các cơ sở y tế tuyến huyện, xã. Mỗi đơn vị (trung tâm y tế và trạm y tế) có 2 cán bộ tham gia các lớp tập huấn.

Các lớp tập huấn tập trung các nội dung liên quan phần mềm HSSK: hướng dẫn sử dụng phần mềm; quy trình liên thông phần mềm khám chữa bệnh và phần mềm HSSK; quy trình ứng dụng phần mềm.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn của Quảng Nam đã triển khai HSSK. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn; nhất là việc liên thông giữa phần mềm khám chữa bệnh và HSSK còn hạn chế.

CHÂU NỮ