Thăng Bình ra mắt Ban điều hành "Ngân hàng máu sống"

GIANG BIÊN |

(QNO) - Sáng 7.8, ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thăng Bình tổ chức ra mắt Ban điều hành “Ngân hàng máu sống” gồm 48 thành viên là cán bộ, công nhân viên chức và đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn.

Nhiệm vụ theo dõi, vận động và khuyến khích các đoàn viên, hội viên, nhân dân tại các địa phương tham gia “Ngân hàng máu sống” để có máu cấp cứu tại chỗ, kịp thời. Qua đó, tạo nguồn máu chủ động, sẵn sàng cứu chữa những người cần máu khi cấp thiết.

GIANG BIÊN