Thăng Bình thành lập 640 tổ giám sát phòng chống dịch

MINH QUỐC |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Thăng Bình đã triển khai cho 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức thành lập 640 tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng”. Nhiều nhất là các xã Bình Quý và Bình Giang, đều thành lập 52 tổ. 

Lực lượng chức năng phong tỏa khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam do có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.
Lực lượng chức năng phong tỏa khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam do có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Sau khi thành lập, UBND các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cho thành viên các tổ thực hiện một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch.

TAGS