Thành lập 2 đoàn kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 11.9, Sở Y tế ban hành Quyết định số 673 thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó thành lập 2 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn 8 thành viên, thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng chống Covid-19 tại các cơ sở lao động, bắt đầu từ ngày 16.9.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu nội dung kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt và báo cáo kết quả kiểm tra đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Thủ trưởng các cơ sở lao động được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, cử cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để đoàn làm việc đạt kết quả tốt.

TAGS