Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo tỉnh

LÂM NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa thành lập Ban chỉ đạo Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo tỉnh do ông Trương Văn Mười - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm Trưởng ban và tổ giúp việc do bà Huỳnh Thị Minh Quyên - cán bộ Ban Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ tỉnh làm tổ trưởng.

Ban chỉ đạo Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt mục tiêu khám chữa bệnh và tư vấn sức khỏe cho nhân dân các địa phương, đặc biệt là người dân các huyện nghèo; tổ chức vận động, huy động nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo.

LÂM NGUYÊN