Thành lập Ban Quản lý Dự án Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng

PHÚC LÂM |

(QNO) - Ban Quản lý Dự án Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng của tỉnh vừa được UBND có quyết định thành lập. Ban Quản lý do ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng ban; ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh làm Phó ban,  ngoài ra còn có 1 thư ký và 3 thành viên khác.  

Ban Quản lý Dự án được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và làm đầu mối giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án. Đồng thời, Ban chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, kế hoạch đấu thầu của dự án trên cơ sở kế hoạch hàng năm; chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của dự án thành phần trên địa bàn tỉnh và thực hiện các gói thầu mua sắm do tỉnh chủ trì. Ngoài ra, Ban còn phối hợp với Ban Quản lý Dự án Trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá và chủ trì chuẩn bị các báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Dự án thành phần tại địa phương v.v.

PHÚC LÂM