Thành lập Ban quản lý dự án Phòng chống sốt rét tỉnh

N.BẢO |

UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định thành lập Ban quản lý (BQL) dự án Phòng chống sốt rét tỉnh do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ giai đoạn 2016 - 2017 và giao ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng BQL; ông Nguyễn Thanh Thảo - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống sốt rét - bướu cổ tỉnh làm Phó Trưởng ban. BQL dự án Phòng chống sốt rét tỉnh chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế và hoạt động theo chương trình dự án của BQL dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét Việt Nam. BQL có trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi và giám sát các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra, đảm bảo nguồn vốn tài trợ được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

N.BẢO