Thành lập Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương cho phép Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam được thành lập bệnh viện đa khoa trực thuộc trường, trên cơ sở nâng cấp Phòng khám bệnh đa khoa của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ để hoàn chỉnh đề án nâng cấp phòng khám bệnh đa khoa thành Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và đảm bảo hồ sơ thủ tục thành lập bệnh viện theo quy định. Trong đó, tập trung phân tích tính cấp thiết, xây dựng phương án tài chính và định hướng lộ trình phát triển của bệnh viện, để làm cơ sở xây dựng đề án nâng cấp thành trường đại học trong tương lai .

T.LỘ