Thành lập Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Bệnh viện được thành lập trên cơ sở nâng cấp, tổ chức lại Phòng Khám bệnh đa khoa của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam; có quy mộ ban đầu 40 giường bệnh, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập; hoàn toàn tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính theo quy định của pháp luật. Bệnh viện chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, có trụ sở đặt tại số 03 đường Nguyễn Du, TP.Tam Kỳ.

VĂN PHIN