Thành lập Bệnh viện Mắt Quảng Nam

VĂN HÀO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Bệnh viện Mắt Quảng Nam trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Mắt Quảng Nam, trực thuộc Sở Y tế. Trụ sở bệnh viện đặt tại đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Tam Kỳ.

Bệnh viện Mắt Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện của Sở Y tế và sự quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Bệnh viện có 1 giám đốc, không quá 2 phó giám đốc, các phòng chức năng, khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các tổ chức khác theo quy định.

VĂN HÀO