Thành lập Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam trực thuộc Sở Y tế, đặt tại TP.Tam Kỳ trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam. Ảnh C.N
Khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam. Ảnh: C.N

Ngày 4.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam, trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi Quảng Nam (được thành lập tại Quyết định số 23/2003/QĐ-UB ngày 14.3.2003 của UBND tỉnh), trực thuộc Sở Y tế.

Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Sở Y tế; trụ sở bệnh viện đặt tại TP.Tam Kỳ.

Theo quyết định của UBND tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam được phê duyệt, Giám đốc Sở Y tế phân bổ biên chế, số lượng người làm việc đối với Bệnh viện Phụ sản - nhi Quảng Nam trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao cho sở.

CHÂU NỮ