Thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh bằng hình thức xét tuyển đặc cách

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh bằng hình thức xét tuyển đặc cách vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập. Hội đồng gồm 10 người, do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng và 7 thành viên.

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam bằng hình thức xét tuyển đặc cách thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, năm 2018, UBND tỉnh quyết định tuyển dụng 50 viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách nhằm bổ sung đội ngũ viên chức sự nghiệp y tế cho các đơn vị trong tỉnh.

Trong đó, có 19 chỉ tiêu bác sĩ hạng 3; 1 điều dưỡng hạng 3; 2 điều dưỡng hạng 4; 13 y sĩ hạng 4; 1 dược sĩ hạng 4; 13 dân số viên hạng 4; 1 hộ sinh hạng 4.

Đối tượng xét tuyển đặc cách gồm: người đang hợp đồng lao động làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), có thời gian làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại xã và đóng BHXH bắt buộc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31.12.2015, đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; hoặc người đang làm việc tại trạm y tế xã thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 3.2.1994 của Thủ tướng Chính phủ, có thời gian công tác tại trạm y tế xã và đóng BHXH bắt buộc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31.12.2015, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

CHÂU NỮ