Thành lập Phòng khám Đa khoa quân - dân y A Xan

B.NGUYÊN - Đ.NGUYÊN |

(QNO) - Phòng khám Đa khoa quân - dân y A Xan (Tây Giang) vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập hôm qua, 18.7. Phòng khám trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Tây Giang trên cơ sở tổ chức lại Trạm xá quân - dân y xã A Xan.

Phòng khám Đa khoa quân - dân y A Xan chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, Ban Quân y thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước về y tế của Phòng Y tế huyện Tây Giang và quản lý nhà nước về lãnh thổ của UBND xã A Xan. Phòng khám có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật. Trụ sở đặt tại xã A Xan.

B.NGUYÊN - Đ.NGUYÊN