Thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống sốt rét - bướu cổ, Trung tâm Truyền thông - giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam có chức năng thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Trung tâm có các khoa chuyên môn: Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Phòng chống HIV/AIDS, Phòng chống bệnh không lây nhiễm, Dinh dưỡng, Sức khỏe môi trường - y tế trường học, Bệnh nghề nghiệp, Sức khỏe sinh sản, Truyền thông - giáo dục sức khỏe, Ký sinh trùng - côn trùng, Kiểm dịch y tế quốc tế, Dược - vật tư y tế, Xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng, phòng khám đa khoa.

M.L