Thanh tra các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng chống Covid-19

TÙNG CHI |

(QNO) - Trên cơ sở đề nghị của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 tại Quyết định số 1368/QĐ-UBND.

Theo đó, bổ sung thanh tra việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời điều chỉnh giảm cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, khai thác quỹ đất, đầu tư xây dựng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Ninh. 

Được biết, theo kế hoạch thanh tra được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 5.12.2019, năm 2020 Quảng Nam thực hiện 13 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.

TAGS