Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm gần 5.000 cơ sở

CHÂU NỮ |

(QNO) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020, các cơ quan chức năng của tỉnh thanh tra, kiểm tra đối với 4.993 cơ sở (trong tổng số 22.042 cơ sở trên toàn tỉnh).

Trong đó, tuyến tỉnh thanh tra, kiểm tra 35 cơ sở, tuyến huyện 1.262 cơ sở, tuyến xã kiểm tra được 3.696 cơ sở.

Qua kiểm tra, phát hiện 599 cơ sở vi phạm (chiếm 12%). Theo đó, phạt tiền 5 cơ sở với 2,9 triệu đồng; buộc 263 cơ sở tiêu hủy sản phẩm; buộc tiêu hủy sản phẩm tại chỗ đối với 84 sản phẩm; 331 cơ sở vi phạm chủ yếu về giấy khám sức khỏe hết hạn, sắp xếp hàng thực phẩm trong tạp hóa chưa tách biệt với hàng hóa khác bị nhắc nhở.

Theo Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ đầu năm 2020 đến nay, đa số cơ sở thực phẩm đều hoạt động sản xuất, kinh doanh cầm chừng.

Đợt này, các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, các chợ và các cơ kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Qua thanh tra, kiểm tra hầu hết cơ sở đã thực hiện đúng các quy định về ATTP như: có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP; vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ cơ bản đảm bảo theo quy định; có thực hiện khám sức khỏe định kỳ; thực hành vệ sinh cá nhân tốt; có thiết bị, dụng cụ chế biến đảm bảo hợp vệ sinh và riêng biệt đối với thức ăn sống và chín...

TAGS