Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu

PHƯỚC TÙNG |

(QNO) - UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong Tết Trung thu năm 2015 nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm được tiêu dùng nhiều dịp này.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt...

Để tổ chức thực hiện, ở tuyến tỉnh, UBND tỉnh giao các Sở: Y tế, NN&PTNT, Công Thương phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9 huyện, thị xã, thành phố (Duy Xuyên, Hiệp Đức, Hội An,  Đại Lộc, Điện Bàn, Bắc Trà My, Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình). Bên cạnh các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh, các Sở: Y tế, NN&PTNT, Công Thương giao các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền của ngành theo phân cấp, tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra an toàn VSTP trong dịp Tết Trung thu năm 2015.

Ở tuyến huyện, Phòng Y tế chủ trì, tham mưu, trình UBND/Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch; ban hành quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP, tiến hành thanh tra, kiểm tra ATTP trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các huyện, thị xã, thành phố không trái với Kế hoạch của UBND tỉnh.
Theo yêu cầu của UBND tỉnh, tại tuyến tỉnh, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trước ngày ngày 15.9.2015; Thanh tra, kiểm tra tại các địa phương từ ngày 15 đến  25.9.2015.

PHƯỚC TÙNG