Thanh tra toàn diện công tác tiêm chủng

A.T |

Đoàn thanh tra của Bộ Y tế do tiến sĩ Viêm Quang Mai - Phó Viện trưởng viện Pasteur Nha Trang làm trưởng đoàn đã có chuyến thanh tra, kiểm tra về công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tuần qua. Theo đó, 5 cơ sở: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Khoa sản Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, Trạm Y tế xã Bình Triều (Thăng Bình) và một điểm dịch vụ trên địa bàn huyện Thăng Bình được đề nghị thanh tra. Trong đó, Khoa sản Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 3029/QĐ-BYT ngày 21.8.2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt “Kế hoạch tăng cường công tác tiêm chủng”, UBND tỉnh đề nghị thanh tra toàn diện công tác tiêm chủng ở tất cả các điểm, cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Trung tâm Y tế dự phòng hiện đã lập danh sách 285 cơ sở, điểm tiêm chủng, bắt đầu thực hiện thanh tra từ ngày 24.9. Theo quy định, chỉ các cơ sở y tế được Sở Y tế thanh tra, kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện tiêm chủng mới được tổ chức tiêm chủng.

A.T