Thêm 3 địa phương đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định công nhận huyện Thăng Bình, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện năm 2019.

Tuyên truyền kiến thức về bệnh phong. Ảnh: TTYT Phú Ninh
Tuyên truyền kiến thức về bệnh phong. Ảnh: TTYT Phú Ninh

Theo quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BYT ngày 6.6.2013 của Bộ Y tế, tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện là trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng; 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong; 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.

Trước đó, UBND tỉnh cũng công nhận huyện Duy Xuyên và TP.Hội An đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện năm 2019.

TAGS