Thêm 8 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 10.12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4016/QĐ-UBND công nhận lại 163 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố (trừ Nam Trà My) đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018; công nhận lại 21 xã, phường, thị trấn của 13 huyện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019.

 
 Xã Tam Lộc (Phú Ninh) được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018 sau khi phúc tra. Trong ảnh: Tư vấn sức khỏe tại Trạm Y tế xã Tam Lộc. Ảnh: T.L

Đồng thời công nhận 8 xã, gồm Sơn Viên (Nông Sơn); Trà Đông, Trà Sơn (Bắc Trà My); Sông Kôn, Tư (Đông Giang); Phước Năng (Phước Sơn); Chơ Chun, Đắc Pre (Nam Giang) đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019.

Theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 7.11.2014 của Bộ Y tế, Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến 2020 bao gồm các tiêu chí: chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe; nhân lực y tế; cơ sở hạ tầng; trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác; kế hoạch - tài chính; y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Quyết định công nhận và công nhận lại xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã của UBND tỉnh có thời hạn trong vòng 3 năm. UBND tỉnh yêu cầu, nếu các năm tiếp theo không đạt Bộ tiêu chí, Sở Y tế đề nghị cấp thẩm quyền rút danh hiệu đã công nhận.