Thiếu vắc xin sởi - rubella tiêm bổ sung cho trẻ từ 1 - 5 tuổi

XUÂN HIỀN |

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cho biết, hiện tại Quảng Nam vẫn chưa được cấp vắc xin phòng ngừa sởi - rubella cho chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh này cho trẻ từ 1 - 5 tuổi ở vùng nguy cơ cao của Quảng Nam. Theo đó, số liều vắc xin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay vẫn đảm bảo đủ cung ứng, với lịch tiêm mũi 1 cho trẻ đủ 9 tháng tuổi và mũi nhắc lại cho trẻ đủ 18 tháng tuổi.

Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi - rubella cho trẻ từ 1- 5 tuổi nằm trong vùng có nguy cơ cao nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh sởi cho nhóm trẻ em sinh ra sau chiến dịch tiêm chủng mở rộng toàn quốc hoặc số trẻ đã tiêm chủng nhưng không có miễn dịch phòng bệnh tích lũy qua các năm. Quảng Nam dự kiến sẽ tiêm 122 nghìn liều vắc xin cho chiến dịch tiêm bổ sung, triển khai tại 11 huyện, thị xã. Tuy nhiên, hiện nay số vắc xin này chưa được Bộ Y tế cung ứng về địa phương. Riêng Phú Ninh đã triển khai chiến dịch do Trung tâm CDC Quảng Nam xin điều phối một số liều từ Đà Nẵng vào. Dự kiến của Bộ Y tế, tháng 4 này sẽ cấp đủ cho Quảng Nam số liều vắc xin theo yêu cầu.

XUÂN HIỀN