Thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

LY NGUYỄN |

(QNO) - Từ ngày 1.3, Bộ Y tế sẽ thực hiện thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Biện pháp này nhằm khuyến khích các bệnh viện triển khai, phát triển các kỹ thuật y tế, người có thẻ BHYT được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn và được BHXH thanh toán, tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT. Theo đó, sẽ quy định mức giá cụ thể của 1.887 dịch vụ kỹ thuật y tế, mức giá dịch vụ y tế sẽ tăng 30% so với hiện nay và tăng 50% từ ngày 1.7.2016.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, chỉ áp dụng đối với thanh toán BHYT nên người không có thẻ BHYT (hiện chiếm khoảng 25% dân số) không phải tăng mức chi trả do giá dịch vụ vẫn giữ nguyên. Đối với người có thẻ BHYT, mức độ tác động đến các nhóm có khác nhau, trong đó, khoảng 23,7 triệu người là người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các thành phần diện chính sách xã hội sẽ không bị ảnh hưởng. Những người khám BHYT phải đồng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh có bị ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không nhiều. Ngoài ra, người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến chỉ phải thanh toán cùng chi trả tối đa 6 tháng lương cơ sở. Về lâu dài, việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế sẽ áp dụng với mọi đối tượng, do đó người dân cần tham gia BHYT để đảm bảo quyền lợi, tránh nguy cơ mất khả năng chi trả khi có bệnh nặng, chi phí lớn.

LY NGUYỄN