Thống nhất mô hình khoa Y tế dự phòng tại các trung tâm y tế huyện, thành phố

PHƯƠNG GIANG |

(QNO) - Sở Y tế tỉnh vừa ban hành công văn thống nhất mô hình khoa Y tế dự phòng tại các trung tâm y tế huyện, thành phố, trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Theo đó, quy định các khoa chuyên môn cho trung tâm y tế huyện, thành phố, thị trấn thực hiện hai chức năng dự phòng và khám chữa bệnh gồm: khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, khoa Y tế công cộng, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa Xét nghiệm, khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức cấp cứu, khoa Nhi, khoa Nội tổng hợp, khoa Truyền nhiễm, khoa Ngoại, khoa Liên chuyên khoa, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Chống nhiễm khuẫn, khoa Dinh dưỡng, khoa Dược. Đối với các trung tâm y tế dự phòng thực hiện một chức năng y tế dự phòng, sẽ bao gồm các khoa chuyên môn: khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; khoa An toàn vệ sinh thực phẩm, Khoa Y tế công cộng, khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, khoa Xét nghiệm. Sở Y tế yêu cầu các trung tâm gửi tờ trình và làm các thủ tục để đổi tên theo đúng quy định.

PHƯƠNG GIANG