Thu hút bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút bác sĩ, bác sĩ có trình độ sau đại học (bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ) về làm việc tại các cơ sở y tế công lập của tỉnh giai đoạn 2013 - 2015.Cơ sở y tế công lập trong quy định này là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện TP.Hội An và bệnh viện thuộc trung tâm y tế huyện, thành phố.

Quy định này áp dụng đối với bác sĩ, bác sĩ có trình độ sau đại học có bằng tốt nghiệp chính quy tập trung của các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh, Đại học Y - Dược Huế, tuổi đời không quá 40 tuổi (đối với bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ, bác sĩ nội trú) và không quá 45 tuổi (đối với bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ (những trường hợp đặc biệt: chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm… có thể trên 45 tuổi), có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (không bị xử lý kỷ luật từ hình mức cảnh cáo trở lên), vừa tốt nghiệp, hoặc đã hợp đồng làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Quảng Nam trong năm 2013, hoặc đang công tác ở các tỉnh, thành phố trong cả nước có nguyện vọng và cam kết về làm việc lâu dài tại Quảng Nam. Quy định này không áp dụng đối với bác sĩ trước đây đã làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh, sau đó chuyển công tác đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, chuyển ra ngoài tỉnh hoặc các bệnh viện tư nhân, nay có nguyện vọng trở về; bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xin chuyển về các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh; bác sĩ được hỗ trợ đào tạo theo chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh; bác sĩ đào tạo hệ chuyên tu, cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sử dụng).

Bác sĩ trong diện thu hút được tuyển dụng vào viên chức Nhà nước không qua thi tuyển và được hỗ trợ một lần như sau: bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi: 250 triệu đồng; loại khá: 230 triệu đồng; loại trung bình, trung bình khá: 200 triệu đồng. Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học: Tiến sĩ: 500 triệu đồng; bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II: 350 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I: 300 triệu đồng.

Trường hợp bác sĩ về làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, được tăng thêm 0,1 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, được tăng thêm 0,2 lần; làm việc tại các bệnh viện thuộc Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, được tăng thêm 0,4 lần so với mức trên. Các đối tượng nêu trên cũng được hỗ trợ tiền khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng đất để làm nhà ở tại địa phương nơi công tác (một lần/người) với mức 100 triệu đồng.

Quy định cũng nêu rõ: Bác sĩ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh phải cam kết làm việc lâu dài với thời gian cụ thể như sau: bác sĩ: 12 năm; bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ: 16 năm; bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ: 18 năm. Đối tượng tham gia chính sách thu hút phải bồi thường gấp 2 lần kinh phí đã hỗ trợ nếu không chấp hành sự phân công công tác; bị kỷ luật buộc thôi việc; đơn phương chấm dứt hợp đồng.

BẢO NGUYÊN