Thực hiện chương trình cai nghiện thuốc lá bằng liệu pháp Đông y

PHÚC LÂM |

Dự án “Chương trình cai nghiện thuốc lá bằng liệu pháp Đông y” do Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc tài trợ thông qua Trường Đại học Kyung Hee - Hàn Quốc vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao Sở Y tế làm chủ dự án.

Với tổng giá trị viện trợ 50 nghìn USD, dự án nhằm giúp người nghiện thuốc lá tại các huyện, thành phố: Thăng Bình, Duy Xuyên, Tam Kỳ cai nghiện bằng phương pháp nhĩ châm và tiếp cận truyền thông giáo dục cai nghiện thuốc lá. Dự án được thực hiện từ ngày 1.8 đến 30.12.2016.

PHÚC LÂM