Thực hiện Nghị định 146/2018-NĐ-CP: Tác động gia tăng chi phí

DIỄM LỆ |

Khi thực hiện Nghị định 146/2018-NĐ-CP sẽ tác động đến chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn tỉnh. Sự tác động này là không thể tránh khỏi, nhưng kèm theo đó là những quy định bắt buộc cơ sở khám chữa bệnh phải sử dụng tiết kiệm nguồn quỹ.

Theo Nghị định 146 thì quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ được mở rộng. Ảnh: D.L
Theo Nghị định 146 thì quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ được mở rộng. Ảnh: D.L

Nghị định 146 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.12.2018 sẽ mở rộng đối tượng tham gia và quyền lợi của người tham gia BHYT ở nhiều nhóm khác nhau. Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng...; thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người có công cách mạng, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội... Một số đối tượng cũng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT như hộ cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a, hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình... Những quy định mở rộng này đã tác động một phần đến sự gia tăng chi phí.

Tại Quảng Nam, trong nhiều năm qua chi phí khám chữa bệnh BHYT luôn ở mức cao so với tổng quỹ của toàn tỉnh, vì thế tác động của Nghị định 146 là không thể tránh khỏi. Ông Bùi Duy Thành - Trưởng phòng Giám định (BHXH tỉnh) cho biết: “Chi phí khám chữa bệnh BHYT vẫn tiếp tục gia tăng nhưng việc thanh toán theo Nghị định 146 quy định rõ, nếu “Quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở khám chữa bệnh đã được thẩm định nhưng không vượt tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT được xác định theo quy định; trường hợp quỹ định suất bội chi trong năm cơ sở khám chữa bệnh tự cân đối trong nguồn thu của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định” sẽ bắt buộc cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải sử dụng hạn chế và hiệu quả nguồn kinh phí đã được giao.

Ông Thành phân tích, tác động do Nghị định 146 vẫn làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT vì những lý do không thể tránh khỏi. Số lượt khám chữa bệnh sẽ tăng khi mở rộng đối tượng nên chi phí tăng ở các nhóm do ngân sách nhà nước đóng như dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú được Nhà nước phong tặng có mức thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình như chức sắc, chức việc, nhà tu hành; nhóm do người sử dụng lao động đóng BHYT. Đồng thời một số đối tượng không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT như người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng; trẻ em đủ 72 tháng tuổi nhưng sinh trước ngày 30.9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi; trẻ em đủ 72 tháng tuổi sinh sau ngày 30.9 nhưng sinh vào các ngày trong tháng thì thẻ được cấp đến hết tháng sinh. Do quyền lợi một số đối tượng mở rộng thì sẽ tác động đến việc gia tăng chi phí không chỉ trong tỉnh mà còn tăng cả chi phí khám chữa bệnh đi ngoài tỉnh.

DIỄM LỆ