Thực hiện Nghị quyết 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT: Chuyển biến tích cực

DIỄM LỆ |

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020”, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH - BHYT) ở Quảng Nam có nhiều chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực.

Từ khi Nghị quyết 21 được triển khai, chất lượng khám chữa bệnh BHYT được nâng lên.Ảnh: D.T.K
Từ khi Nghị quyết 21 được triển khai, chất lượng khám chữa bệnh BHYT được nâng lên.Ảnh: D.T.K

Thực hiện đồng bộ

Từ khi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời, chính sách BHXH - BHYT được nâng lên một vị thế mới. Nghị quyết khẳng định: “Chính sách BHXH - BHYT là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước”. Và để nhanh chóng đưa Nghị quyết (NQ) 21 đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 23-CTr/TU ngày 5.3.2013 về thực hiện NQ 21. Hai bên đã phối hợp tổ chức tuyên truyền NQ 21 và Chương trình số 23 đến Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, hội, đoàn thể, đơn vị trường học và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố. BHXH tỉnh cũng tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26.4.2013 về thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Chương trình số 23 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

Ông Phạm Văn Lại, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: “Trên website của BHXH và bản tin nội bộ của tỉnh luôn đăng tải những nội dung về NQ 21. BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua thực hiện NQ 21 trong toàn đơn vị, nâng cao nhận thức và xác định nhiệm vụ trọng tâm của các phòng chuyên môn, BHXH các huyện, thành phố và tất cả cán bộ, viên chức trong đơn vị, tạo ra sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch được giao, và những mục tiêu của NQ 21 đặt ra. Từ đó, chính sách BHXH - BHYT đã được tuyên truyền sâu rộng đến tất cả đảng viên, cán bộ, nhân dân, giúp toàn hệ thống chính trị và nhân dân hiểu sâu, rộng hơn về chính sách”. Hệ thống đảng, chính quyền từ tỉnh đến huyện, thành phố đều có chương trình hành động thực hiện NQ 21, xây dựng chỉ tiêu cụ thể của mỗi đơn vị, đặc biệt là chỉ tiêu về thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Mỗi ngành, địa phương đều được giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện NQ 21 thành công. Ông Lại cho biết thêm, từ khi có NQ 21, cơ quan BHXH khi làm việc với các ngành, địa phương rất thuận lợi. Nhờ đó mà công việc đi vào quy củ, nền nếp, bài bản hơn.

Hiệu quả thiết thực

Trong thực tế, đối tượng tham gia BHXH - BHYT được mở rộng sau 1 năm thực hiện NQ 21. Các đối tượng trước đây ít tham gia như học sinh - sinh viên, nhân dân, người lao động trong khu vực doanh nghiệp tư nhân đã tăng lên đáng kể. Tính đến hết năm 2013, toàn tỉnh có 1.349.901 người tham gia các loại hình bảo hiểm (tăng hơn 31 nghìn người so với năm 2012). Năm 2013, BHXH toàn tỉnh thu được 1.894.156 triệu đồng, đạt 109% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 19,82% so với năm 2012). Số thu của tất cả các chế độ BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT đều vượt kế hoạch ở 18/18 huyện, thành phố. Các đơn vị, doanh nghiệp còn nợ hơn 79 tỷ đồng, cơ quan BHXH các huyện, thành phố đã khởi kiện ra tòa đối với 41 doanh nghiệp, thu hồi được 15.651 triệu đồng. Công tác thu hồi nợ đã có chuyển biến tích cực khi chính sách được quán triệt thực hiện, cùng nhiều giải pháp được cơ quan BHXH thực hiện đồng bộ, giảm tỷ lệ nợ xấu, khó đòi, mang lại quyền lợi thiết thực cho người lao động bị nợ BHXH.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng dành nhiều kinh phí thực hiện đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn nhân lực... phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân nói chung và người có thẻ BHYT nói riêng, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng cao. Điều đáng mừng là những phản hồi mang tính than phiền, kêu ca của người dân đến cơ quan BHXH qua đường dây nóng, qua website và đến trực tiếp ngày càng ít hơn.

Công tác giải quyết chế độ BHXH cho người lao động được BHXH tỉnh và BHXH các huyện thành phố thực hiện đảm bảo chính xác, đúng quy định của pháp luật và của ngành. BHXH các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với ngành bưu điện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng một cách an toàn, đầy đủ, kịp thời, đúng lịch với số đối tượng tham gia thụ hưởng hằng tháng là trên 35.000 người. Trong năm 2013, toàn tỉnh có 14.150 hồ sơ của đối tượng đã được tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ ngắn ngày. Các chế độ BHXH hằng tháng được chi trả kịp thời đến 34.538 đối tượng, với số tiền là 1.024.497 triệu đồng.

Ông Lại nói: “BHXH tỉnh đã phân cấp cho BHXH các huyện, thành phố quản lý và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn quản lý. Sau khi phân cấp, BHXH tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác cấp, quản lý và sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT. BHXH cấp huyện thực hiện cấp mới, cấp lại thẻ BHYT cho đối tượng được kịp thời, thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính của ngành. BHXH tích cực triển khai thực hiện tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nên việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cho đơn vị, đối tượng luôn đảm bảo”.

DIỄM LỆ