Tiêm phòng vắc xin sởi và rubella cho trẻ 1 - 14 tuổi

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015. Theo đó, tất cả trẻ em từ 1 - 14 tuổi trên toàn quốc sẽ được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo toàn diện tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella, huy động các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể tại địa phương tham gia tiêm chủng, bảo đảm an toàn, chất lượng và đạt tỷ lệ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella trên 95% cho trẻ từ 1 - 14 tuổi ở quy mô xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, bố trí kinh phí, nhân lực, trang thiết bị của địa phương đầy đủ và kịp thời cho tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella; triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin cơ sở về tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella để người dân hiểu, tích cực, chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai toàn bộ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella. Đồng thời cung ứng đầy đủ vắc xin và vật tư tiêm chủng bảo đảm chất lượng cho tất cả các tuyến theo đúng kế hoạch; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tổ chức việc tiêm phòng bảo đảm an toàn, chất lượng; hướng dẫn việc lập danh sách, quản lý đối tượng tiêm chủng tránh bỏ sót, bảo đảm tất cả trẻ em từ 1 - 14 tuổi được tiêm chủng.

Bộ GD-ĐT được giao phối hợp với Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên truyền cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của tiêm phòng vắc xin phòng bệnh sởi và rubella để huy động sự tham gia tích cực của nhà trường, gia đình và các cháu học sinh. Thống kê, lập danh sách đối tượng tiêm chủng tại trường học và tổ chức các điểm tiêm chủng trong trường học.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tùy chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp và thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng bệnh sởi và rubella cho trẻ em từ 1 - 14 tuổi.

BẢO NGUYÊN