Tiêm vắc xin Td phòng chống bệnh bạch hầu cho gần 95 nghìn người

CHÂU NỮ |

(QNO) - Theo kế hoạch tiêm vắc xin Td phòng chống bệnh bạch hầu tại các địa phương trong tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành, sẽ có hơn 24.480 người (hơn 90%) từ 5 - 40 tuổi tại huyện Bắc Trà My được tiêm 3 mũi vắc xin Td vào tháng 9, tháng 10.2018 và tháng 4.2019.

Đồng thời, dự kiến có gần 69 nghìn người (hơn 90%) từ 5 - 40 tuổi tại 5 huyện Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và Phước Sơn đã tiêm 2 mũi vắc xin Td sẽ tiêm mũi thứ 3 (khoảng cách giữa mũi thứ 3 và mũi thứ 2 tối thiểu là 6 tháng). Riêng huyện Phước Sơn có 12 xã nhưng xã Phước Lộc đã tiêm đủ 3 mũi Td trong năm 2015 nên nay chỉ triển khai tiêm ở 11 xã.

Dự án tiêm chủng mở rộng hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch nêu trên; còn lại là kinh phí địa phương (hơn 350 triệu đồng).

CHÂU NỮ