Tiên Phước tiếp nhận 216 đơn vị máu tình nguyện

PHẠM HOÀNG |

Sáng 15.8, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Phước tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018 với hơn 250 lượt tình nguyện viên tham gia; qua đó, đã tiếp nhận được 216 đơn vị máu.

Như vậy, năm 2018, qua hai lần tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, huyện Tiên Phước đã tiếp nhận được 448/450 đơn vị máu, đạt gần 100% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Điều đáng ghi nhận là công tác hiến máu nhân đạo đã trở thành hoạt động thường xuyên được các cấp, các ngành và  nhân dân trên địa bàn nhiệt tình hưởng ứng.

PHẠM HOÀNG