Tiếp nhận 5.906 đơn vị máu trong 6 tháng

V.A |

Đó là số lượng máu mà Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện  (HMTN) tỉnh tiếp nhận được tính từ 1.12.2013 đến 30.5.2014, đạt 129% chỉ tiêu trung ương giao. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm đã thành lập ngân hàng máu sống ở 13 xã, phường trực thuộc TP.Hội An, với 180 tình nguyện viên. Nâng tổng số ngân hàng máu sống trên toàn tỉnh lên con số 66 với 5.179 tình nguyện viên. Theo đánh giá, 6 tháng qua, Ban chỉ đạo vận động HMTN từ tỉnh đến huyện, thành phố tiếp tục được củng cố và kiện toàn; số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến máu tăng và xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương, gia đình, tập thể tiêu biểu trong phong trào HMTN.

V.A