Tiếp tục ổn định hoạt động của CDC Quảng Nam

XUÂN HIỀN |

Sáng 28.3, chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC Quảng Nam), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu CDC Quảng Nam tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động cho các khoa phòng...

Sau 3 tháng thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị, Trung tâm CDC Quảng Nam hoạt động với các chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác. Hiện tại, trung tâm có 155 cán bộ với 3 phòng chức năng và 13 khoa, phòng chuyên môn. Năm 2019, Trung tâm này được giao hơn 17,5 tỷ đồng từ dự toán chi thường xuyên của Sở Y tế, cộng với nguồn thu dịch vụ đến nay hơn 1,9 tỷ đồng, chưa kể nguồn được cấp từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số hằng năm.

XUÂN HIỀN