Tổ chức tập huấn về MERS-CoV cho 100% cán bộ y tế, cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch

P.G |

(QNO) - Liên quan đến chỉ dẫn của Bộ Y tế về việc tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV, UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Y tế tổ chức tập huấn về MERS-CoV cho 100% cán bộ y tế, cán bộ trong đơn vị có liên quan tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV tuyến tỉnh, huyện, bao gồm cả các bệnh viện, phòng khám ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Các cán bộ y tế và các đơn vị có liên quan sẽ được tập huấn về các nội dung giám sát phát hiện, tổ chức cách ly, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và xét nghiệm; thu dung, phân tuyến điều trị trường hợp bệnh MERS-CoV; phòng chống lây nhiễm trong cơ sở y tế; chú trọng các khâu thực hành về phòng hộ cá nhân, phòng chống nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, đảm bảo an toàn sinh học trong lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển mẫu bệnh phẩm.

Công tác truyền thông sẽ được tăng cường rộng rãi tới mọi người dân, người nước ngoài đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, khách du lịch lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ về tình hình dịch bệnh MERS-CoV, các biện pháp dự phòng, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế thông qua báo, đài, các kênh truyền thông, nhằm ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất nguy cơ bùng phát dịch MERS-CoV.

P.G