Tổ chức thí điểm mô hình bác sĩ gia đình

LAN NHI |

(QNO) - Sở Y tế đã trình Đề án Phát triển y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2025, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.900 tỷ đồng.

Nội dung đề án ưu tiên tập trung phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt sẽ tổ chức thí điểm mô hình bác sĩ gia đình ở các địa phương. Sở Y tế sẽ tổ chức thí điểm mô hình bác sĩ gia đình tại 23 trạm y tế xã, phường. Mục tiêu đến 2020, có 80 trạm y tế xây dựng mô hình hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, đạt tỷ lệ 32,7%; đến 2025 có 122 trạm y tế, đạt tỷ lệ 50% trạm y tế triển khai theo mô hình này.

LAN NHI