Tổ chức thi tuyển Điều dưỡng y tế hạng IV

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 21.2, UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Y tế, Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cùng các bên liên quan để xây dựng kế hoạch, phê duyệt phương án thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với các ban ngành tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế đối với chức danh nghề nghiệp là Điều dưỡng hạng IV với 258 người cho 25 cơ sở y tế công lập trên địa bàn. Được biết, ngành y tế được UBND tỉnh giao biên chế sự nghiệp năm 2016 là 5.913 biên chế, hiện sử dụng 5.818 người (tính đến ngày 31.10.2016), trong đó biên chế đã qua xét tuyển là 4.559 người; biên chế chưa được tuyển dụng là 1.354 người. Để đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu theo vị trí việc làm, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho ngành y tế, Sở Y tế đã lên phương án thi tuyển bổ sung số lượng điều dưỡng đang thiếu trong thời gian sắp đến.

NGUYỄN DƯƠNG