Toàn tỉnh có 289 cơ sở y tế

BẢO NGUYÊN |

(QNO) – Toàn tỉnh hiện có 289 cơ sở y tế, gồm 1 bệnh viện Trung ương, 9 bệnh tỉnh, 18 bệnh viện, 5 bệnh viện tư nhân, 12 phòng khám khu vực, 244 trạm y tế với hơn 5.600 cán bộ khám, chữa bệnh. Trong đó, có hơn 950 bác sĩ đại học trở lên và 90 dược sĩ đại học trở lên.

Đáng chú ý, 100% số xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có trạm y tế. Hiện nay, cả tỉnh có hơn 5.580 giường bệnh, đạt 29,4 giường trên một vạn dân (không tính số giường của trạm y tế xã).

Ngành y tế cho biết, trong năm 2015, công tác y tế cộng đồng được đẩy mạnh và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ trẻ em dưới 2 tuổi được cân và chấm theo biểu đồ theo dõi tăng trưởng hàng tháng đạt trên 98%.

BẢO NGUYÊN