Toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu người tham gia BHYT

A.ĐÔNG |

Cuối tuần qua, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019, trong đó hướng đến việc củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức, nâng cao năng lực y tế cơ sở, ưu tiên vùng miền núi, vùng khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong giai đoạn mới, toàn ngành quyết tâm tập trung phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu, ê kíp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chú trọng phong cách, thái độ phục vụ; triển khai các giải pháp giảm tải bệnh viện tuyến trên...

Năm 2018, ngành y tế tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế với tổng vốn gần 128 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đạt 27,8 giường bệnh/vạn dân và 8,66 bác sĩ/vạn dân (năm 2018 Bộ Y tế đặt mục tiêu 26 giường bệnh và 8,6 bác sĩ/vạn dân); hơn 81% số xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tổng số lượt khám bệnh toàn tỉnh hơn 4,1 triệu lượt. Toàn tỉnh có hơn 1,3 triệu người tham gia BHYT, đạt 92,4% dân số toàn tỉnh (Bộ Y tế đặt mục tiêu chung 88,5%). Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng và thực hiện hiệu quả, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

A.ĐÔNG