Triển khai đồng bộ phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân

HÀ VY-THẢO NGUYÊN |

Sở Y tế vừa tổ chức hội thảo về kết quả triển khai thực hiện phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân (HSSK). Trong năm 2018, 100% xã, phường, thị trấn đã triển khai HSSK, hầu hết người dân trên địa bàn tỉnh đã được tạo lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử do tuyến xã theo dõi, quản lý. Toàn tỉnh đã liên thông kết nối phần mềm khám chữa bệnh (HIS) sang HSSK, trong đó tuyến tỉnh 0,3%, tuyến huyện 18,5%, tuyến xã 81,2%. Tuy nhiên việc liên thông chưa đạt hiệu quả cao do HIS và HSSK không cùng một nhà cung cấp phần mềm. Tại đây, các cơ sở y tế trao đổi, chia sẻ biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc về việc kết nối tự động từ HIS sang HSSK và liên thông lên cổng của Bộ Y tế.

Trong thời gian đến, Sở Y tế sẽ ưu tiên khắc phục khó khăn, đề xuất với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hoàn thiện tính năng của phần mềm, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai cấp mã định danh tương ứng với mã số thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và tập huấn cho y tế xã.

HÀ VY-THẢO NGUYÊN