Triển khai mô hình trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 14.11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về “Triển khai và nhân rộng mô hình trạm y tế (TYT) xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì hội nghị.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian qua, công tác khám chữa bệnh ở TYT tuyến xã vẫn còn nhiều bất cập, trong khi đó, vai trò trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân lại vô cùng quan trọng. Vì vậy, Bộ Y tế đã có nhiều đề án phát triển y tế cơ sở, trong đó có mô hình phát triển TYT xã theo nguyên lý y học gia đình. Hiện nay, trên toàn quốc, Bộ Y tế đã cho thí điểm mô hình này tại 26 xã để theo dõi, phát triển.

Nguyên lý y học gia đình gồm có 6 nguyên tắc cơ bản: liên tục, toàn diện, phối hợp, dự phòng, gia đình và cộng đồng. Tại 26 xã tổ chức TYT thí điểm, bước đầu đã cho kết quả khả quan. Trong đó, quản lý bệnh mạn tính, không lây nhiễm đã được cải thiện. Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ sức khỏe, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em... cũng được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc triển khai mô hình khi định mức chi sự nghiệp y tế cho các TYT xã, mức phân bổ ngân sách cho y tế dự phòng, y tế cơ sở chưa phù hợp; ngân sách nhà nước bảo đảm tiền lương cho cán bộ TYT xã vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Đối với Quảng Nam, hiện nay tuy chưa thí điểm mô hình TYT xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình nhưng Sở Y tế đã tiến hành mở các đợt tập huấn cho cán bộ y tế xã, chuẩn bị cho lộ trình sắp tới của Bộ Y tế.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu, trong thời gian tới các đơn vị đã có TYT xã thí điểm thì nhanh chóng tổng kết; các tỉnh, thành chưa làm điểm cần chủ động triển khai, không chờ kết quả từ các TYT làm điểm. UBND các tỉnh, thành ưu tiên đầu tư cơ sở, bố trí ngân sách địa phương hợp lý để mở rộng mô hình này. Mỗi tỉnh phải chọn 1 - 2 huyện và một số TYT xã để chỉ đạo điểm, qua đó rút kinh nghiệm từ thực tiễn để triển khai.

NGUYỄN DƯƠNG